Biuro rachunkowe GDF

Warto wiedzieć!

Aktualności / Ministerstwo Finansów

  • 19 marca 2018 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła najnowszy raport na temat przeglądu gospodarki Polski. Wskazuje w nim sukcesy naszego kraju w uszczelnianiu systemu podatkowego i ograniczaniu nierównowagi finansów publicznych. OECD co 2 lata ocenia pozycję Polski w różnych obszarach. Tym razem były to: gospodarka, finanse, społeczeństwo, edukacja, zatrudnienie oraz innowacje.

  • Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) to propozycja rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za rok 2017, przygotowana przez urząd skarbowy.

  • W elektronicznym narzędziu ANALIZATOR_JPK kompleksowo sprawdzono już 650 mln faktur z Jednolitych Plików Kontrolnych dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. Podatnicy, u których pojawiły się niezgodności, otrzymają powiadomienia z Ministerstwa Finansów z prośbą o weryfikację przesłanych JPK_VAT.

  • 94,5 proc. przedsiębiorców złożyło w terminie JPK_VAT za styczeń 2018 r. Spośród 650 mln faktur – 85 tys. będzie wymagać szczegółowego sprawdzenia przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Część przedsiębiorców otrzyma e-maile lub SMS z prośbą o weryfikację swoich rozliczeń.

Komunikaty

  • W lutym sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.088 mln zł. W lutym 2018 r. sprzedano obligacje:

  • Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lutym 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych: kapitał – równowartość 12,9 mln EUR (53,8 mln PLN), odsetki – równowartość 76,5 mln EUR (318,8 mln PLN).

  • 30 czerwca 2018 r. mija termin na przekazanie informacji o rachunkach raportowanych z innymi państwami (CRS) oraz o amerykańskich rachunkach raportowanych (FATCA). Już teraz przekazujemy przydatne informacje, jakie zmiany nastąpią w formularzu FAT-1 i jak go wypełniać.

  • Podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach. 1 marca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadza m.in. definicję waluty wirtualnej.

  • Wykonanie budżetu państwa w styczniu 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wg szacunkowych danych wyniosło: dochody 35,2 mld zł, tj. 9,9 % wydatki 26,6 mld zł, tj. 6,7 % nadwyżka 8,6 mld zł

Money.pl

Money.pl

Bankier.pl - Wiadomości

Bankier.pl - Wiadomości

Zaktualizowano: 19.03.2018

Copyrights Biuro księgowo-finansowe GDF 2013