Ochrona i sprzątanie

Biuro rachunkowe GDF

Ochrona i sprzątanie

Usługi porządkowe – Realizujemy je w bardzo szerokim zakresie. Począwszy od sprzątania budynków administracyjno – biurowych po szatnie, łaźnie, pomieszczenia socjalne, maszynowe sprzątanie magazynów i linii produkcyjnych, itp.

 

 

Usługi ochrony osób i mienia – Jako koncesjonowana Firma w branży ochrony osób i mienia, dysponujemy doświadczoną kadrą kierowniczą, która po ocenie obiektu jest w stanie zaproponować najbardziej korzystną i skuteczną ochronę każdego obiektu. W tym zakresie, zapewniamy również naszym Kontrahentom, możliwość instalacji nowoczesnych systemów telewizji CCTV opartej na kamerach IP oraz systemów alarmowych właściwych dla chronionego mienia.  W przypadku umów długoterminowych, system monitoringu instalujemy na własny koszt.

 

Usługi wynikające z art.62 Prawa Budowlanego – Wykonujemy usługi związane z przeglądami budowlanymi rocznymi i pięcioletnim, przeglądami przeciwporażeniowymi i ekspertyzami budowlanymi. Dysponujemy w tym zakresie doświadczoną kadrą, posiadającą niezbędne uprawnienia i doświadczenie.

 

Usługi dla przemysłu – Odrębną częścią naszej oferty jest maszynowe sprzątanie hal produkcyjnych i magazynowych. Używamy do tego maszyn samojezdnych i samobieżnych które w połączeniu z odpowiednio dobraną chemią i padami, są w stanie utrzymać odpowiedni poziom czystości na każdej powierzchni.

 

Ponadto informujemy, że jako podmiot spełniający wymogi ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jesteśmy uprawnieni do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Każda z realizowanych przez nas usług pozwala na udzielenie ulgi w w/w wpłatach.

Średnia wielomiesięczna z udzielanych przez nas ulg, wynosi 50% kwoty faktury netto, czyli maksymalną dopuszczalną ustawą kwotę.

 

Zaktualizowano: 23.01.2022

Copyrights Biuro księgowo-finansowe GDF 2013