Historia firmy

Biuro rachunkowe GDF

Historia firmy

1996

 • Pracownicy Działu Księgowego dużej firmy handlowej postanawiają wyodrębnić swoją działalność i utworzyć Biuro księgowo Finansowe
 • podpisany zostaje akt notarialny powołujący do życia firmę FK Services Sp. z o.o.
 • zatrudnienie w firmie - 10 osób
1997
 • rozpoczęcie działalności firmy z siedzibą w Piasecznie ul. Puławska i zmiana nazwy na GDF Grupa Doradców Finansowych Sp. z o.o.
 • jesienią spółka otrzymuje Status zakładu Pracy Chronionej
 • zatrudnienie w firmie wzrasta do 40 osób
1998
 • powstaje Ośrodek Szkoleniowy GDF
 • spółka otrzymuje zezwolenie na prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy
1999
 • firma otwiera 3 oddziały w Polsce
 • zatrudnienie wzrasta do 150 osób
2000
 • wdrożony zostaje System zarządzania Jakością ISO 9002 w całej firmie
 • przeniesienie siedziby firmy do Warszawy, Al. Jerozolimskie
 • rozszerzenie działalności firmy o usługi porządkowe
2001
 • przekazanie oddziałów osobom zarządzającym tymi oddziałami, które nadal funkcjonują pod egidą GDF Grupa Doradców Finansowych
 • zmiana nazwy firmy na GDF Sp. z o.o.
 • przeniesienie siedziby firmy na ul. Niedźwiedzia 10b
 • zatrudnienie - 110 osób
2002
 • wdrożenie nowego systemu księgowo - finansowego, stworzonego na potrzeby naszego biura
 • zatrudnienie - 110 osób
2003
 • outcourcing usług informatycznych - podpisanie wieloletniej umowy z firmą zewnętrzną na opiekę i serwis tych usług
 • zatrudnienie na poziomie lat ubiegłych
2004
 • wdrożenie nowego systemu kadrowo - płacowego
 • zatrudnienie - 110 osób
2005
 • dostosowanie systemu jakości do obowiązujących przepisów zakończone certyfikacją w ramach norm jakości ISO 19001:2000
 • zatrudnienie na poziomie lat poprzednich
2006
 • zarząd wdraża projekt "promocji marki" i zleca zorganizowanie przetargu dla firm zewnętrznych w zakresie odświeżenia image firmy (logo, strony internetowe, wizytówki, papier firmowy), projekt realizowany będzie zgodnie z umową do końca 2006 roku.

2007

 • restrukturyzacja firmy wynikająca ze zmiany w roku poprzednim i zmniejszenie zatrudnienia.

2008

 • recertyfikaccja ISO uzyskanie certyfikatu jakości w zakresie normy ISO 9001:2008.

2012

 • 13 Marca 2012 roku firma zrezygnowała ze Statusu Zakładu Pracy Chronionej.

2013

 • w Kwietniu zmieniliśmy siedzibę firmę i mieścimy się w Warszawie – Stary Służew ul. Fosa 25.

2016

 • Powrót do działalności w ramach Sekcji Usług Porządkowych i rozszerzenie działalności o inne usługi w ramach tejże Sekcji.

2017

 • Rozszerzenie działalności firmy, w ramach SUP, o usługi ochrony mienia.

Zaktualizowano: 23.01.2022

Copyrights Biuro księgowo-finansowe GDF 2013