Dlaczego GDF?

Biuro rachunkowe GDF

Dlaczego GDF

 • Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2008 co potwierdza wysoką jakość świadczonych przez nas usługi ciągłe doskonalenie.
 • Szanujemy czas Klienta dlatego też:
  - wdrożyliśmy nowoczesny system księgowo – finansowy umożliwiający bezpośredni dostęp do danych finansowych firmy Klienta,
  - dokumenty Klienta odbiera i dowozi nasz kierowca.
 • Usługę świadczymy rzetelnie i kompleksowo z zachowaniem tajemnicy informacji uzyskanych od Klienta, w dwóch formach:
  - w siedzibie GDF,
  - jak również na zasadach outsourcing (usługi księgowej), co w przypadku dużych podmiotów pozwala znacznie zmniejszyć koszty działalności.
 • Współpracujemy z Kancelarią Biegłych Rewidentów.
 • Współpracujemy z Doradcą Podatkowym w bieżącym rozwiązywaniu problemów Klientów
 • Firma nasza posiada rozszerzone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do wysokości 500.000 PLN.
 • Reprezentujemy firmę Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Zaktualizowano: 23.01.2022

Copyrights Biuro księgowo-finansowe GDF 2013